Online obuke

26.05.2023, 12:31

Provedene online obuke za stručnjake - predstavnike akademske zajednice iz BiH

Banjaluka, 25.05.2023.godine - Prilagođavajući se modernim trendovima digitalizacije osiguranja kvaliteta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je provela prvu online obuku za stručnjake iz  kategorije Predstavnici akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Obuka je provedena putem platforme Adobe Connect Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Ova platforma ima niz opcija za visok nivo interakcije učesnika i edukatora. Nakon svake prezentacije stručnjaci su odgovarali na određen broj pitanja, te imali mogućnost diskusije po svakoj temi, kao i evaluacije provedene obuke.

Teme obuke bile su u skladu sa Priručnikom za obuke stručnjaka i odnosile su se na:

  1. Zakonski okvir i sistem visokog obrazovanja u BiH (terminologija, procedure, učesnici)
  2. Pravilnici i hodogram o postupku akreditacije  definiran aktima Agencije i nadležnih obrazovnih vlasti
  3. Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini
  4. Primjer Izvještaja sa ocjenom ispunjenosti kriterija.
  5. Tok posjete visokoškolskoj ustanovi i profesionalno postupanje u procesu akreditacije

Kvalitetnija i efikasnija obuka stručnjaka jedan je od preduslova za realizaciju  preporuke ENQA Panela koje se odnose na standarde ESG 2.4 Stručnjaci u postupku evaluacije i ESG 2.6 Izvještavanje.

S istim ciljem Agencija planira provesti i praktične obuke ovih stučnjaka uživo, gdje će se simulirati posjeta ustanovi I intervjuii sa zainteresiranim stranama, te odštampati instruktivni materijal za stručnjake  pod nazivom Metodologija za pisanje izvještaja Komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa.