Održana online obuka za stručnjake

Predstavnici akademske zajednice iz BiH, predstavnici privrede i prakse i predstavnici studenata sa Liste stručnjaka Agencije

Banjaluka, 08.05.2024. godine – Prilagođavajući se modernim trendovima digitalizacije osiguranja kvaliteta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je provela online obuku za stručnjake,  predstavnike akademske zajednice iz BiH, predstavnike privrede i prakse i predstavnike studenata sa Liste stručnjaka Agencije.

Obuka je provedena putem platforme Adobe Connect Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Ova platforma ima niz opcija za visok nivo interakcije učesnika i edukatora. Nakon svake prezentacije stručnjaci su odgovarali na određen broj pitanja, te imali mogućnost diskusije po svakoj temi, kao i evaluacije provedene obuke.

Teme obuke bile su u skladu sa Priručnikom za obuke stručnjaka i odnosile su se na:

Zakonski okvir i sistem visokog obrazovanja u BiH (terminologija, procedure, učesnici)

Pravilnici i hodogram o postupku akreditacije  definiran aktima Agencije i nadležnih obrazovnih vlasti

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini

Primjer Izvještaja sa ocjenom ispunjenosti kriterija

Tok posjete visokoškolskoj ustanovi i profesionalno postupanje u procesu akreditacije

Kvalitetnija i efikasnija obuka stručnjaka jedan je od preduslova za realizaciju  preporuke ENQA Panela koje se odnose na standarde ESG 2.4 Stručnjaci u postupku evaluacije i ESG 2.6 Izvještavanje.

S istim ciljem Agencija planira provesti i praktične pbuke stučnjaka uživo, gdje će se simulirati posjeta komisije stručnjaka visokoškolskoj ustanovi i ntervjuii sa zainteresiranim stranama.