Radni sastanak u Ministarstvu u Sarajevu

Re(akreditacija) visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Kantonu Sarajevo

Sarajevo, 21.02.2024. godine - Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta posjetili su Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Tokom sastanka, predstavnici Agencije razgovarali su sa ministricom Adnom Mesihović o predstojećim procesima reakreditacije visokoškolskih ustanova i akreditacijama studijskih programa u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici Agencije i ministrica Mesihović su istakli značaj saradnje i redovne komunikacije Agencije sa predstavnicima svih nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno s ciljem isticanja pojedinačnih nadležnosti, ali i zajedničkih napora na putu za punopravno članstvo Agencije u ENQA-i i EQAR-u.