Sastanak direktora Hašića i rektora Gajanina

25.05.2023, 14:29

Vrednovanje visokoškolskih diploma stečenih u Bosni i Hercegovini

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH prof. dr Enes Hašić i Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin razgovarali su o aktivnostima na rješavanju problema vezanih za vrednovanje visokoškolskih diploma stečenih u Bosni i Hercegovini u zemljama regiona.

Bilo je riječi i o aktivnostima koje Agencija preuzima vezano za proces podnošenja zahtjeva za sticanje statusa punopravnog članstva u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA), te donošenju kvalifikacionog okvira za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su još jednom ponovili stav da su sve diplome izdate od strane visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini bile priznate u svim zemljama Evrope i svijeta i prije 2013. godine, kada je izvršena prva institucionalna akreditacija.

Sastanku održanom u Kabinetu rektora Gajanina, a na kojem je bilo riječi i o drugim temama iz oblasti visokog obrazovanja, prisustvovao je i zamjenik direktora Agencije  dr. Stevo Škrbić.