Sastanak sa AZVO Hrvatske u Banjaluci

Intenziviranje saradnje HEA i AZVO

Banjaluka, 14.11.2023.godine –  Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske, direktorica,  prof. dr. Danijela Horvatek Tomić   i mr. Emita Blagdan pomoćnica direktorice za međunarodnu suradnju boravile su u radnoj posjeti Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine gdje su razgovarale sa direktorom Agencije, prof. dr Enesom Hašićem i zamjenicima direktora, mr Irenom Šiško i dr Stevom Škrbićem.

Jedna od centralnih tema sastanka odnosila se na pitanje vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, a nakon zaključka sa posljednje zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, održane u Zagrebu, 20.06.2023.godine, kojim su dvije agencije pozvane da intenziviraju saradnju u svrhu vrednovanja bh visokoškolskih kvalifikacija u Hrvatskoj.

Direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, upoznao je gošće iz Hrvaske sa aktivnostima Agencije u oblasti osguranja kvaliteta, kao i planovima za naredni period.  Hašić je  posebno istakao važnost predstojećeg Konsultativnog sastanka sa ekspertima u okviru SEQA ESG 2 projekta “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica“ („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA, a na  kojem će se razgovarati se  o temama koje se odnose na  ispunjavanje Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta (ESG) i puta ka punopravnom članstvu u ENQA.

Ističući dobru dosadašnju saradnju, predstavnice hrvatske agencije naglasile su spremnost da međuinstitucionalna i kolegijalna saradnja između dvije agencije bude još bolja i intenzivnija u budućem periodu. Govoreći o mišljenjima koje Agencija za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske donosi u predmetima vrednovanja visokoškolskih kvalifikacija iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, još jednom je naglašeno da se ne radi o priznavanju kvalifikacije,  već samo o  informaciji, namijenjenoj  tržištu rada u Hrvatskoj o svim elementima pojedinačne kvalifikacije, na način kako je to sada propisano novim zakonodavnim okvirom u ovoj oblasti. Ponovo je naglašeno da  mišljenje AZVO-a nije presudno prilikom zapošljavanja budući da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa unaprijed definisanim uslovima konkursa.