Dvodnevna studijska posjeta Agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Škotske (UK Scotland Quality Assurance Agency in Higher Education, QAA Scotland)

U oganizaciji Inicijative za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERI SEE) i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), uz značajnu podršku Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA)

Studijsku posjetu na temu integrisanja Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u rad agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju Zapadnog Balkana, organizovale su Inicijativa za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERI SEE) i Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), uz značajnu podršku Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Studijska posjeta se realizirala u periodu od 21. do 22. marta 2024. godine, u Edinburgu, na Heriot Watt univerzitetu.

Ova posjeta je rezultat zaključaka Ministarske konferencije o kvalitetu i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju koja se održala u Skoplju, u rujnu 2023. godine, kada je između ostalog naglašena važnost jačanja suradnje europskih institucija za osiguranje kvalitete i prenošenja znanja i najbolje prakse.

Na studijskom posjetu učestvovale su predstavnice Agencije za razvoj visokog obrazvoanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, predstavnice Agencije za kontrolu  i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora i Agencija za akreditovanje Kosova, Kosovo *.

https://www.erisee.org/study-visit-to-the-qaa-in-scotland/


Galerije

Dvodnevna studijska posjeta Agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Škotske (UK Scotland Quality Assurance Agency in Higher Education, QAA Scotland)