Prvi sastanak u okviru projekta SMEQA

Sastankom u Zenici počela implemenatacija trogodišnjeg projekta SMEQA

Zenica, 27.-28.2024. godine – Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine učestvovali su u radu prvog sastanka u okviru Projekta SMEQA-  Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina. Događajem u Zenici čiji domaćin je bio Univerzitet u Zenici, zvanično je počela implemenatacija ovog trogodišnjeg Projekta.

Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina ( SMEQA-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3) je projekat kojeg finansira Evropska komisija, a čiji je koordinator Univerzitet u Zenici. Budžet projekta je 936 000 eura, a pored Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osguranje kvaliteta, u projektu učestvuje još 18 institucija iz Bosne i Hercegovine i EU te jedan pridruženi partner.

Cilj projekta je uspostavljanje mehanizama za unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH putem razumijevanja različitih evropskih pristupa u eksternoj evaluaciji. Učesnici u projektu, visokoškolske ustanove iz BiH, nadležna ministarstva za obrazovanje, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH te Agencija za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske će zajedno sa partnerima iz Slovenije i Hrvatske tokom tri godine trajanja projekta raditi na unapređenju modela eksterne evaluacije, jačanju ljudskih kapaciteta u institucijama Bosne i Hercegovine, unapređenju saradnje između institucija koje učestvuju u osiguranju kvaliteta u BiH te razvijanju plana treninga eksperata za akreditaciju. Poseban akcenat će se staviti i na osnaživanje visokoškolskih institucija u BiH za razvijanje internih procedura za osiguranje kvaliteta.

Tokom dvodnevnog sastanka predstavljeni su radni paketi u okviru Projekta, dogovoren je dataljan plan aktivnosti partnera, dodijeljeni zadaci i zaduženja, te dogovoreni tehnički detalji neophodni za implementaciju ovog projekta.


Galerije

Prvi sastanak u okviru projekta SMEQA, Zenica, 27.-28.02.2024. godine