Raspisan konkurs za stručnjake za akreditaciju

Prijave putem elektronskog obrasca u tri termina tokom 2024. godine

Banjaluka, 01.02.2024. godine - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisala је Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Konkurs je raspisan na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, a u vezi s članom 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.  

Zainteresirani za izbor na Listu stručnjaka, koju vodi Agencija, prijave mogu dostaviti putem popunjavanja elektronskog obrasca koji se nalazi na linku.

Tekst Javnog konkursa je dostupan na linku.