Raspisan konkurs za stručnjake za akreditaciju

31.05.2024, 09:14

Prijave putem elektronskog obrasca u tri termina tokom 2024. godine

Banjaluka, 01.06.2024. godine - Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, a u vezi člana 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 59/07 i broj 59/09), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je raspisala Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Potencijalni kandidati za izbor na Listu stručnjaka, koju u skladu sa članom 49. alineja 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 59/07 i broj 59/09) vodi Agencija, svoje prijave mogu dostaviti od 01.06. do 30.06.2024. godine putem popunjavanja elektronskog obrasca koji se nalazi na linku. 

Tekst Javnog konkursa, je dostupan na linku.