Održana 7. sjednica UO

31.10.2023, 13:21

Razmatrane informacije o aktivnostima Agencije

Banjaluka, 30.10.2023.godine - Upravni odbor Agencije održao je 7. sjednicu u Banjaluci. Sjednicom je predsjedavao predsjednik UO prof. dr Ivo Čolak.

Članovi UO razmatrali su Informaciju o aktivnostima Radne grupe za razmatranje inicijative za izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini sa zaključcima te dali podršku Agenciji za dalje postupanje.

Upravni odbor Agencije  informiran je o  učešću Agencije u okviru 7.sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i toku priprema za predstojeći savjetodavni sastanak „peer counselling meeting“ u okviru SEQA ESG 2 projekta, zakazan za 04.12.2023.godine u Banjaluci.

Upravni odbor Agencije imenovao je  delegaciju od četiri člana koji će učestovati na savjetodavnom sastanku u Banjaluci.