Dokumenti Аgencije

...

Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije o imenovanju Komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova

...

Instrukcija za uplatu takse za izdavanje uvjerenja o upisu u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

...

Uputstvo o prilozima uz rješenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/23)

...

Preporuke za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 34/23)

...

Оdlukа o načinu formiranja komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 22/23)

...

Pravilnik o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 22/23)

...

Odluka o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 22/23)

...

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 26/19)

...

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obazovanja u Bosni i Hercegovini - neslužbena prečišćena verzija (“Službeni glasnik BiH“, br. 100/11 i 26/19)

...

Izvještaj ENQA-e o eksternoj evaluaciji Agencije

...

Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 47/17)

...

Metodologija pisanja izvještaja Komisije stručnjaka za akreditaciju

...

Odluku o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 96/16)

...

Instrukcija o izmjenama Instrukcije o načinu davanja preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Instrukcija o načinu davanja preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Instrukcija o imenovanju komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova

...

Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/12)

...

Preporuke o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova te za prestrukturiranje studijskih programa ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/12)

...

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 100/11)

...

Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova ("Službeni glasnik BiH", br: 91/11)

...

Instrukcija o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini