Muhidin Mulalić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Historija i civilizacija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 18.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: