Održana 3. sjednica Upravnog odbora Agencije

11.05.2023, 13:34

Banjaluka, 11.05.2023. – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 3. sjednicu u Banjaluci,  kojоm je predsjedavao prof. dr Suad Kunosić.

Tokom sjednice  direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, predstavio je Inicijativu za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegoivni. On je istakao da dosadašnja iskustva i praksa primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ukazuju na potrebu izmjena i dopuna u više odredbi, koje su nedovoljno jasne i precizne. Postupajući u skladu sa svojim nadležnostima, a takođe i zaključcima sa posljednje sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine,  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta pripremila je  incijativu za određene izmjene i dopune ovog zakona, naveo je Hašić. On je upoznao članove Upravnog odbora sa mišljenjima koja su na navedenu inicijativu dostavila nadležna ministarstva u Republici Srpskoj, županije/kantoni u Federaciji BiH, te resorno Odjeljenju u Vladi Brčko distrikta BiH.

Članovi UO informisani su o predstojećem sastnaku sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti na temu inicijative Agencije za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni  i Hercegovini.


Galerije

Održana 3. sjednica Upravnog odbrora Agencije 11.5.2023.