Usvojen Program rada Agencije za 2024. godinu

Održana 6. sjednica Upravnog odbora Agencije

Banjaluka, 14.09.2023. godine – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održao je svoju 6.sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik UO, prof. dr Ivo Čolak.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i jednoglasno usvojili Programa rada Agencije za 2024.godinu. Godišnji program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta predstavlja osnovni planski dokument na osnovu kojeg su planirane  aktivnosti i budžet, čime se obezbjeđuje koordinacija između organizacionih jedinica Agencije, partnera i institucija Bosne i Hercegovine. Agencija je pripremila godišnji program rada po planiranim ciljevima iz Srednjoročnog plana rada.

Upravni obor, između ostalog, upoznat je sa predstojećima aktivnostima Agencije, a posebno  prvoj projektnoj aktivnosti „Peer Counselling Meeting“, planiranoj za 4.decembar ove godine u Banjaluci. Navedena aktivnost dio je projekta  „Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju ESG-a“ („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“ - SEQA ESG II), a koju organizira Agencija u saradnji sa Evropskom asocijacijom za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) kao koordinatorom projekta, sa ciljem pozivanja na dijalog svih zainteresovanih strana u oblasti osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja.